Absence žáků - tabulka absence žáků

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Třídní kniha > Jednotlivé části programu > Tisky > Absence žáků >

Absence žáků - tabulka absence žáků

V hlavní nabídce zvolíme Tisky, Absence žáků a Tabulka absence žáků nebo klikneme na tlačítko a z nabídky vybereme Tabulka absence žáků.

V tabulce absence žáků získáme souhrnnou informaci o počtu celkem odučených a zameškaných hodin.

Pro vyhotovení přehledu zvolíme třídu a podvýběr třídní knihy pomocí něhož byly zvoleny předměty, které mají být započteny (např. všechny povinné a volitelné bez nepovinných, kroužků apod.).

Zvolíme období (týden, měsíc, pololetí, školní rok, případně libovolný časový interval).

Vybereme druhy absence, které chceme do přehledu zahrnout (omluvená, neomluvená atd.), a zda chceme na závěr sestavy uvést celkový součet pro všechny žák.

Nastavíme, zda se absence v přehledu má uvést počtem hodin (absolutní hodnoty) nebo v procentech (relativní hodnoty), popřípadě obojím způsobem.

V přehledu lze dále uplatnit filtr na vybrané žáky nebo na překročený počet hodin či procento absence, navíc s možností zvýraznění vyšších hodnot.

Můžeme tak třeba vytisknout přehled absence za čtvrtletí v povinných a volitelných předmětech, do něhož vybereme jen žáky, jejichž absence v daném období překročila např. 100 hodin, v němž navíc barevně zvýrazníme absence přesahující např. 150 hodin. Můžeme také získat přehled všech žáků s neomluvenými hodinami v daném pololetí (filtr v tom případě nastavíme na počet hodin > 0) nebo třeba u vybraných žáků přehled nezapočtené absence (reprezentace na různých soutěžích) za celý školní rok.

Lze též stanovit pořadí žáků, které je důležité pro konzistentnost tiskových výstupů v průběhu školního roku, případně pro snadnější porovnávání údajů o absenci s třídní knihou v "papírové" podobě. V třídní knize bývají žáci zpravidla abecedně dle stavu na začátku roku, nikoli na začátku studia, v průběhu roku však mohou do třídy přibýt noví žáci, kteří se dopisují na konec seznamu. Nelze tedy většinou použít pořadí dle čísla výkazu ani abecední, spíše řazení dle nástupu (v průběhu školního roku) a abecední, tedy nejprve abecedně všichni, kteří jsou ve třídě od 1.září, dále postupně nově příchozí), případně vlastní definované pořadí.

Pomocí tlačítka Náhled zkontrolujeme, zda výsledek odpovídá naší představě, a tlačítkem Výstup vytiskneme. Sestavu také můžeme uložit do RTF souboru, v parametrech zvolíme cestu k souboru.