Absence žáků - měsíční přehled absence žáků

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Třídní kniha > Jednotlivé části programu > Tisky > Absence žáků >

Absence žáků - měsíční přehled absence žáků

V hlavní nabídce zvolíme Tisky, Absence žáků a Měsíční přehled absence žáků nebo klikneme na tlačítko a z nabídky vybereme Měsíční přehled absence žáků.

V tomto přehledu lze získat informaci o absenci vybraných žáků v jednotlivých dnech měsíce (na řádcích tabulky) s možností zvýraznění celodenní absence.

Slouží např. pro zjištění nároku na stravu ve školní jídelně, nároku na příspěvek na dopravné apod.

Pro vyhotovení přehledu zvolíme třídu a podvýběr třídní knihy pomocí něhož byly definovány předměty, které mají být započteny (např. všechny povinné a volitelné bez nepovinných, kroužků apod.).

Zvolíme měsíc (pro jiné období tabulku s přehledem absence sestavit nelze).

Vybereme druhy absence, které chceme do přehledu zahrnout (omluvená, neomluvená atd.).

Do přehledu můžeme zahrnout všechny žáky nebo pouze žáky s absencí ve zvoleném období.

Obarvení dnů s celodenní absencí poskytuje velmi dobrý přehled o tom, zda žák má či nemá nárok na stravu ve školní jídelně (absence jen v části dne je zobrazena ve tvaru počet zameškaných hodin / celkem hodin v daný den).

Lze též stanovit pořadí žáků, které je důležité pro konzistentnost tiskových výstupů v průběhu školního roku, případně pro snadnější porovnávání údajů o absenci s třídní knihou v "papírové" podobě. V třídní knize bývají žáci zpravidla abecedně dle stavu na začátku roku, nikoli na začátku studia, v průběhu roku však mohou do třídy přibýt noví žáci, kteří se dopisují na konec seznamu. Nelze tedy většinou použít pořadí dle čísla výkazu ani abecední, spíše řazení dle data nástupu a abecední, tedy nejprve abecedně všichni, kteří jsou ve třídě od 1.září, dále postupně nově příchozí), případně vlastní definované pořadí.

Pomocí tlačítka Náhled zkontrolujeme, zda výsledek odpovídá naší představě, a tlačítkem Výstup vytiskneme.