Absence žáků - přehled denní absence žáků

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Třídní kniha > Jednotlivé části programu > Tisky > Absence žáků >

Absence žáků - přehled denní absence žáků

V hlavní nabídce zvolíme Tisky, Absence žáků a Přehled denní absence žáků nebo klikneme na tlačítko a z nabídky vybereme Přehled denní absence žáků.

V tomto přehledu lze získat souhrnnou informaci o počtu dní absence či přítomnosti vybraných žáků (případně s věkovým omezením) ve zvoleném období.

Slouží např. pro zjištění nároku na stravu ve školní jídelně, nároku na příspěvek na dopravné apod.

Pro vyhotovení přehledu zvolíme třídu a podvýběr třídní knihy pomocí něhož byly definovány předměty, které mají být započteny (např. všechny povinné a volitelné bez nepovinných, kroužků apod.).

Zvolíme období (týden, měsíc, pololetí, školní rok, případně libovolný časový interval).

Vybereme druhy absence, které chceme do přehledu zahrnout (omluvená, neomluvená atd.).

Můžeme zobrazit celodenní nepřítomnost, přítomnost nebo celodenní absenci. Vybereme, zda chceme zobrazit jen celkový počet dnů nebo i podrobný výčet vybraných dnů.

Do přehledu můžeme zahrnout všechny žáky nebo pouze žáky od určitého věku.

Lze též stanovit pořadí žáků, které je důležité pro konzistentnost tiskových výstupů v průběhu školního roku, případně pro snadnější porovnávání údajů o absenci s třídní knihou v "papírové" podobě. V třídní knize bývají žáci zpravidla abecedně dle stavu na začátku roku, nikoli na začátku studia, v průběhu roku však mohou do třídy přibýt noví žáci, kteří se dopisují na konec seznamu. Nelze tedy většinou použít pořadí dle čísla výkazu ani abecední, spíše řazení dle data nástupu a abecední, tedy nejprve abecedně všichni, kteří jsou ve třídě od 1.září, dále postupně nově příchozí), případně vlastní definované pořadí.

Pomocí tlačítka Náhled zkontrolujeme, zda výsledek odpovídá naší představě, a tlačítkem Výstup vytiskneme.