Práce na rozvrhu mimo školu (bez připojení ke školní síti)

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Správa systému >

Práce na rozvrhu mimo školu (bez připojení ke školní síti)

viz také

Připravuje se.

 

V případě potřeby můžeme upravovat úvazky a rozvrh i na počítači mimo školní síť (na notebooku doma či na chalupě). Ve škole ale mezi tím probíhá práce v datech žáků, v plánu akcí, suplování, třídní knize (začínáme-li práci na úvazcích a rozvrhu na příští školní rok před prázdninami).

Ve škole v tomto případě zapíšeme ve Společném prostředí nové třídy, učitele, případně předměty a založíme úvazky na nový školní rok (v nabídce Správce).

Pak uděláme kompletní archivaci dat (Evidence, Společného prostředí a Rozvrhu), které na počítači doma dearchivujeme (!ve stejné verzi programu, včetně data aktualizace!).

Během naší práce doma by ve škole nikdo neměl měnit data úvazků (včetně předmětů, učitelů, tříd, vyučovacích skupin, učeben, učebních plánů apod.) ani dělat žádné změny v rozvrhu.

 

Pro přenos vytvořeného rozvrhu zpět do školy pak použijeme v modulu Archivace nabídku Rychlý výběr, volbu Úvazky a varianty rozvrhu (bez suplování).

Dearchivace těchto souborů přenese data úvazků a rozvrhu pořízená doma zpět do školy, aniž by se přepsaly soubory s daty žáků apod.

Ve škole je mezi tím možné dělat změny v evidenční části systému v datech žáků i pracovat se Suplováním, Plánem akcí, Třídní knihou. Nesmíme ale zapisovat nové třídy, nové učitele, předměty apod. Takové věci nelze dělat v době, kdy s daty úvazků a rozvrhu pracujeme na jiném počítači. Dearchivací by se takové změny přepsaly.

Před dearchivací každopádně původní data zálohujeme.

Viz také

Přenos bakalářů na jiný server

Vícenásobná instalace

Archivace - zálohování

Vypálení funkční zálohy