Vypálení funkční zálohy

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Správa systému >

Vypálení funkční zálohy

Připravuje se.

 

Na konci školního roku je vhodné “vypálit” funkční zálohu na CD. Funkčnost 32-bitové verze byla na CD ověřena.

Pokud jsou data uložena v DBF souborech, vytvoříme kopii adresáře BAKALARI např. do adresáře BAKA1516. Před vypálením dat je třeba udělat změny v několika souborech:

soubor \EVID\APP32\CONFIG.FPW - musí obsahovat řádek TMPFILES=C:\TEMP\

soubor \EVID\BAKALARI.INI - musí obsahovat řádek TMPFILES=C:\TEMP\

v souboru BAKA32.INI upravíme cesty dle umístění na CD: např. EVIDENCE=F:\BAKA1516\EVID\  

adresář BAKA1516 vypálíme na CD.

 

Postup v případě, že máme uložena data na SQL serveru (některá data tedy nejsou v adresáři BAKALARI):

nejprve vytvoříme kopii adresáře BAKALARI např. do adresáře BAKA1516.

upravíme soubor BAKA1516\baka32.ini, aby obsahoval cestu EVIDENCE=C:\BAKA1516\EVID\

spustíme program BAKA1516\EVID\main\BAKAlari.EXE, volíme Parametry systému Bakaláři a zde nastavíme přepínač v zabezpečení souborů na bez ochrany. V dialogu převodu zvolíme dočasný přechod na DBF, zachovat stav na SQL. Nyní dojde k přenosu dat z SQL serveru do adresáře BAKA1516\EVID

na závěr provedeme změny popsané výše.

 

Chceme-li vypálit na CD pouze zálohu adresáře BAKALARI (nikoli funkční), je třeba v případě uložení souborů na SQL serveru provést v modulu Archivace ještě z menu Rychlý výběr, Všechny tabulky na SQL serveru nebo Bakaláři - kompletní záloha všech modulů. Takto vzniklý ZIP soubor pak připálíme k vypálenému adresáři BAKALARI. Případně využijeme pro jejich zálohování prostředky SQL serveru.