Zpětný (dočasný) převod

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Správa systému > Jak zprovoznit systém Bakaláři s uložením dat na SQL serveru > Průvodce převodem dat >

Zpětný (dočasný) převod

Nejprve v modulu Evidence spustíme Ošetření a náprava dat v nabídce Správce. Zablokujeme celý systém Bakaláři.

V Parametrech systému Bakaláři zvolíme vpravo dole formát DBF.

Pokud jsme uživatele neodpojili a někdo s programem pracuje, jsme na to upozorněni.

Pokud zablokování programu proběhne úspěšně, je spuštěn vlastní průvodce převodem do DBF souborů.

Pro pokračování v průvodci po výběru činností vždy použijeme tlačítko Dále>>.

V prvním kroku je vhodné vyprázdnit LOG soubor se záznamy o provedených činnostech.

Dále vybereme, zda chceme zachovat na SQL serveru stávající stav či ne.

Smazat vše z SQL serveru (databázi i loginy) - po převodu dat do DBF souborů se na SQL serveru tabulky i uživatelé smažou

Dočasný přechod na DBF, zachovat stav na SQL - po převodu dat do DBF souborů zůstanou data na SQL serveru zachována. Při přenosu Bakalářů na nový server je toto bezpečnější varianta, kdy jsou zachována data v DBF i na SQL serveru.

Smazat pouze databázi, uživatele(login) ponechat - pokud používáme loginy vytvořené Bakaláři i pro jiné účely, lze smazat pouze databázi a loginy na serveru ponechat.

 

       Smazat vše z SQL serveru (databázi i loginy)

 

       Dočasný přechod na DBF, zachovat stav na SQL

 

       Smazat pouze databázi, uživatele(login) ponechat