Nepřiřazené spisy

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Webová aplikace > Spisová služba >

Nepřiřazené spisy

Připravuje se

 

V nabídce Spisová služba, Nepřiřazené spisy vidíme spisy, které byly synchronizovány ze Spisové služby a nemají vazbu na uchazeče, případně byly odebrány uchazeči na záložce Spis.  

 

Šipkou můžeme zobrazit dokumenty, které do spisu spadají.

Ikonou vyvoláme našeptávač, jehož pomocí dohledáme konkrétní osobu pro provázání spisu. Našeptávač nám nabídne pouze uchazeče, kteří ještě žádný spis nemají.

Prostřednictvím ikony tužky pro editaci můžeme upravit informace ve sloupci Věc.

 

Pokud nám tento spis nepatří, u daného spisu zaškrtneme políčko, které nám zpřístupní tlačítko Vrátit spis spisové službě.

Toto tlačítko vrací spis do Spisové služby a v systému Bakaláři s ním již nebude možné pracovat.