Tiskové sestavy

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Webová aplikace > Přijímací řízení >

Tiskové sestavy

Připravuje se.

 

Většina tiskových sestav je přístupná z přehledu uchazečů pomocí tlačítka tiskárny v pravém horním rohu.

 

Pomocí tlačítek v horní části okna si můžeme vytvořenou sestavu prohlédnout a vytisknout, případně uložit do souboru.

 

Pokud chceme sestavu uložit do souboru, vybereme požadovaný formát.

 

 

K dispozici máme tyto sestavy:

Seznamy uchazečů

Seznam uchazečů s trvalým bydlištěm (SŠ, KON, VOŠ)

Seznam zákonných zástupců uchazečů s datovými schránkami (SŠ, KON, VOŠ)

Seznam uchazečů s trvalým bydlištěm přes kola a termíny (SŠ, KON, VOŠ)

Seznam uchazečů s kontakty přes kola a termíny (SŠ, KON, VOŠ)

Seznam uchazečů s kontakty (SŠ, KON, VOŠ)

Seznam uchazečů s trvalým bydlištěm přes kola, zkoušky a termíny (SŠ, KON, VOŠ)

Seznam uchazečů s kontakty přes kola, zkoušky a termíny (SŠ, KON, VOŠ)

Počty uchazečů dle předchozí školy po oborech (SŠ, KON, VOŠ)

Počty uchazečů dle výsledků přijímacího řízení po oborech (SŠ, KON, VOŠ)

Počty uchazečů dle školních let (SŠ, KON, VOŠ)

 

Pozvánku k přijímací zkoušce a rozhodnutí o přijetí

Pozvánka k přijímacím zkouškám

Rozhodnutí o nepřijetí (SŠ)

Rozhodnutí o přijetí (SŠ)

Rozhodnutí o nepřijetí (VOŠ)

Rozhodnutí o nepřijetí (KON)

Rozhodnutí o přijetí (VOŠ)

Rozhodnutí o přijetí (KON)

Poštovní podací arch pro přijímací řízení

Adresní štítky - zákonný zástupce uchazeče z přijímacího řízení

Dopisní obálka C5 (229x162) - zákonný zástupce uchazeče z přijímacího řízení

Dopisní obálka C6 (162x114) - zákonný zástupce uchazeče z přijímacího řízení

Dopisní obálka DL (110x220) - zákonný zástupce uchazeče z přijímacího řízení

 

Výsledkové listiny

Výsledky přijímacího řízení dle zadaných kritérií

Výsledky přijímacího řízení - vývěska po termínech

Výsledky přijímacího řízení - vývěska po oborech