Datový slovník

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Portál > Nástroje > Nástroje >

Datový slovník

Bližší popis adresářů a souborů (tabulek) systému Bakaláři si zobrazíme, pokud v Portále zvolíme a z nabídky vybereme Nástroje a Datový slovník.

Tabulky můžeme editovat, upravit strukturu tabulky, importovat k tabulce data z jiné tabulky, exportovat popis struktury do Excelu.

Veškeré úpravy tabulek konzultujte s autory systému Bakaláři.

Před úpravou vždy provedeme archivaci dat.