Změna struktury libovolné tabulky

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Portál > Nástroje > Nástroje >

Změna struktury libovolné tabulky

viz také

V Portále zvolíme a z nabídky vybereme Nástroje a Změna struktury libovolné tabulky.

Změnu struktury standardně provádíme v modulu Evidence či Bakalář - nabídka Správce, Změna struktury. Oproti tomu zde můžeme provést obecnější změny, které však mohou mít za následek chybné chování systému.

Veškeré úpravy struktury tabulek konzultujte s autory systému Bakaláři.

Před změnou struktury tabulek vždy provedeme archivaci dat.

Viz také

Změna struktury