Import k souboru

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Portál > Nástroje > Nástroje >

Import k souboru

viz také

Import k souboru představuje připojení záznamů z jedné tabulky (importované) k druhé tabulce (aktuální).

V Portále zvolíme a z nabídky vybereme Nástroje a Import k souboru.

Import k souboru standardně provádíme v modulu Evidence či Bakalář - nabídka Správce, Import z DBF, XLS, CSV souboru. Oproti tomu zde můžeme provést obecnější změny, importovat záznamy k libovolné tabulce.

Před importem vždy provedeme archivaci dat.

Viz také

Import z DBF, XLS, CSV souboru