Nahrazení pole(í) v tabulce z jiného (záložního) souboru

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Portál > Nástroje > Nástroje >

Nahrazení pole(í) v tabulce z jiného (záložního) souboru

Pokud omylem smažeme (přepíšeme) určitou položku ve všech záznamech (v inventarizaci, knihovně, u žáků), pak lze data vrátit zpět, aniž bychom nahráli kompletní zálohu.

V Portále zvolíme a z nabídky vybereme Nástroje a Nahrazení pole(í) v tabulce z jiného (záložního) souboru.

Před nahrazením vždy provedeme archivaci dat.

 

Vedle této možnosti lze ve využít:

v modulu Inventarizace či Knihovna v nabídce Správce, Porovnání aktuálního stavu s inventurním archivem

v modulu Evidence žáků v nabídce Správce, Kontrolní utility, Porovnání aktuálních dat se zálohou.