Plán školních akcí

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Plán akcí > Jednotlivé části programu > Tisky >

Plán školních akcí

Tyto sestavy slouží pro tisk týdenního, resp. měsíčního, denního plánu všech akcí školy. V hlavní nabídce zvolíme Tisky a Plán školních akcí, lze rovněž použít tlačítko .

Před tiskem nastavíme požadované parametry. Na záložce Výběr nastavíme zejména Období (den, měsíc, pololetí, školní rok, libovolné). Požadovaný Typ přehledu akcí připravíme pomocí editace plánu školních akcí, zapíšeme Titulek sestavy. Pomocí tlačítka lze také vybrat akce určitého typu.

Pokud zvolíme Výstup na tiskárnu, pomocí tlačítka nastavíme Parametry tisku a Parametry stránky.

       Výstup do HTML souboru

 

Na záložce Parametry přehledu nastavíme další hodnoty, které si přejeme vytisknout.

Před vlastním tiskem případně využijeme možnost Náhledu. Tisk spustíme pomocí tlačítka Tisk, Storno požadavek tisku zruší.