Editace sestav

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Plán akcí - starší verze > Jednotlivé části programu > Tisky >

Editace sestav

Zde můžeme vytvořit sestavu podle svých požadavků, kterou pak budeme moci vytisknout v tisku Plánu školních akcí (Plánu tříd, učitelů, místností). V hlavní nabídce zvolíme Tisky, Editace tiskových sestav a Plány školních akcí (Plány tříd, učitelů,...).

Můžeme přidat novou sestavu, opravit stávající nebo již nepotřebnou sestavu smazat. Můžeme také pomocí šipek změnit pořadí sestav.

U sestavy zapíšeme Název sestavy. Pomocí tlačítka + lze přidávat Položky sestavy (Termín, Název, Třídy a žáci, Učitelé, Mistnosti, případně Třídy, žáci, učitelé, místnosti do řádku). Tlačítkem vybranou položku odstraníme. Šipkami lze vybranou položku posunout doprava nebo doleva. Můžeme definovat šířku položky v procentech (umístíme kurzor myši na dělící čáru, stiskneme levé tlačítko a posuneme). U vybrané položky nastavíme její vzhled - zarovnání, tučné písmo, kurzívu. V části Parametry zobrazení nastavíme, zda se má tisknout celý název položky nebo jen zkratka. Dále nastavíme parametry pro Poznámku.

Pomocí tlačítka Ok sestavu uložíme, Storno úpravy zruší.