Plány tříd, učitelů, místností

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Plán akcí > Jednotlivé části programu > Tisky >

Plány tříd, učitelů, místností

Tyto sestavy slouží jako přehledy akcí vybraných pracovníků, tříd či místností. V hlavní nabídce zvolíme Tisky a Plány tříd, učitelů, místností, lze rovněž použít tlačítko .

Před tiskem nastavíme požadované parametry. Na záložce Výběr nastavíme, zda chceme tisknou plány tříd (a vybereme příslušné třídy), učitelů (a vybereme příslušné učitele), místností (a vybereme příslušné učebny) a zejména Období.

Pokud zvolíme Výstup na tiskárnu, pomocí tlačítka nastavíme Parametry tisku a Parametry stránky.

 

       Výstup do HTML

 

Na záložce Parametry přehledu nastavíme hodnoty, které si přejeme vytisknout.

Požadovaný Typ přehledu akcí připravíme pomocí editace plánu tříd, učitelů, místnosti. Lze také vybrat akce určitého typu pomocí tlačítka . Nastavíme další parametry.

Před vlastním tiskem případně využijeme možnost Náhledu. Tisk spustíme pomocí tlačítka Tisk, Storno požadavek tisku zruší.