Dearchivace dat

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Plán akcí > Jednotlivé části programu > Práce s daty >

Dearchivace dat

viz také

Dearchivace slouží k obnovení dat do stavu, v jakém byla archivována na disketu nebo pevný disk. Lze ji také využít pro přenos dat Rozvrhu, Suplování a Plánu akcí z jiného počítače.

Dearchivují se vybrané skupiny souborů dat rozvrhu, suplování a plánu akcí.

V hlavní nabídce zvolíme Data a Dearchivace dat a vyhledáme archivační soubor, z něhož chceme data obnovit. Standardně se soubory s archivací ukládají do adresáře rozvrh\zaloha, cílový adresář lze ovšem změnit.

Ve stromové struktuře větve Rozvrh pak označíme skupiny souborů, které chceme obnovit ze zálohy resp. které přenášíme z jiného počítače (například Datové soubory).

Rozbalení označených souborů spustíme tlačítkem Dearchivovat .

Viz též:

Archivace