Práce s daty

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Plán akcí > Jednotlivé části programu >

Práce s daty

Program pracuje s daty tříd, učitelů a místností, která byla zadána v modulu Společné prostředí, a používá důvody absence definované v Suplování.

Vytvořená data se ukládají průběžně. Jedná se o síťovou verzi, zápis akcí může provádět nezávisle více uživatelů.

Nastavení školního roku

Archivace dat (přenos dat mezi počítači)

Dearchivace dat

 

Import nepedagogických pracovníků