Archivace dat

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Plán akcí > Jednotlivé části programu > Práce s daty >

Archivace dat

viz také

Archivaci dat využijeme pro zálohování a pro přenos dat na jiný počítač. Archivují se současně veškerá data rozvrhu, suplování a plánu akcí zvoleného školního roku, případně další vybrané soubory.

V hlavní nabídce zvolíme Data a Archivace dat a vybereme ve stromové struktuře větve Rozvrh skupiny souborů, které chceme archivovat (například Datové soubory). Zálohování vybraných souborů spustíme tlačítkem Archivovat .

Data budou komprimována do jednoho souboru, jenž obsahuje v názvu datum svého vytvoření (například Roz130418). Soubor se standardně ukládá do adresáře \Rozvrh\zaloha, cílový adresář lze ovšem změnit.

Podrobněji v nápovědě Archivačního modulu.

Viz též:

Dearchivace