Import nepedagogických pracovníků

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Plán akcí > Jednotlivé části programu > Práce s daty >

Import nepedagogických pracovníků

Moduly Rozvrh, Suplování a Plán akcí školy pracují automaticky s učiteli, u nichž jsme ve Společném prostředí zadali, že  budou mít letos hodiny. Plán akcí se ovšem může týkat i dalších pracovníků (školník pod.). Ty je třeba do programu načíst zvlášť.

V hlavní nabídce zvolíme Data a Import nepedagogických pracovníků.

V seznamu označíme jména osob, kterých se plánované akce mohou týkat, a jejich import  potvrdíme tlačítkem Ok. Tlačítkem Storno můžeme výběr neakceptovat.