Hlavní panel nástrojů

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Společné prvky Evidenčních modulů > Sestavy evidenčních modulů > Sestavy (reports) >

Hlavní panel nástrojů

- definice proměnných pro dialog před tiskem. Hodnotu těchto proměnných můžeme editovat vždy před realizací sestavy.

- definice vlastního filtru (podmnožiny záznamů). Filtr na tabulku nastavujeme standardně v nabídce Prostředí. Jestliže však chceme nastavit určitý filtr (pevný nebo proměnný s využitím dialogových proměnných) před každým výstupem, je vhodnější tento filtr zahrnout do sestavy.

- definice vlastního indexu (řazení záznamů). Index pro tabulku nastavujeme standardně v nabídce Prostředí. Jestliže však chceme nastavit určité řazení před každým výstupem, je vhodnější tento index zahrnout do sestavy. Nastavení vlastního indexu je vhodné (většinou spíše nutné) v sestavách, kde se využívá sdružování vět do skupin.

- definice vlastních operací, setup, cleanup. Operace použijeme ve výjimečných případech, kdy po realizaci výstupu pro určitý záznam chceme provést změny v tomto záznamu (příklad knihovna - po vypsání upomínky se aktualizuje hodnota souborové položky počet upomínek). Setup (resp. CleanUp) představuje příkaz či blok příkazů, který má být proveden před realizací (resp. po realizaci) výstupu - opět použijeme ve výjimečných případech, pouze pro uživatele znalé programování ve FoxPro (pro Setup a CleanUp jsou k dispozici volné globální proměnné mSetup1,mSetup2,mSetup3,mSetup4,mSetup5).

Příklady operace:

replace POCET_UPO_ with POCET_UPO_+1,UPOMINKA with DATE()

nebo

do s1\knihovna\pocitej

Příklady Setup a CleanUp:

sestava Formulář - přehled o žácích (v místě, dojíždí) v modulu Evidence

sestavy Sumarizace dle ..  - inventury v modulu Inventarizace

 

- výběr + definice předloh etiket. Zde můžeme definovat formát, v jakém budou tištěny etikety (počet sloupců, výška).

- vzhled stránky. Výběr tiskárny, definice levého okraje, počtu sloupců.

- zobrazení prostředí, obsahu tabulek. Vazby mezi tabulkami (relace), levým či pravým tlačítkem myši zobrazíme strukturu či obsah tabulek.

 

Poznámky:

Systém přidává k názvu položky též tzv. ALIAS - název tabulky s tečkou (např. ZACI.TRIDA). Připojení ALIAS je v některých sestavách nutné (kde jsou ve výstupu položky z více tabulek). Naopak v sestavách pro dotazy - SQL se nesmí ALIAS vyskytovat. V dotazu je totiž pokaždé vygenerována tabulka s jiným názvem.