Import údajů z programu SPISOVÁ SLUŽBA

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Bakalář - obecný modul pro práci s databankou > Přijímací zkoušky >

Import údajů z programu SPISOVÁ SLUŽBA

Program Spisová služba musíme specifikovat v definici parametrů aplikace (spisová služba firmy ICZ, firmy Geovap, modul spisová služba Bakaláři). Při dalším spuštění programu Přijímací zkoušky pak v nabídce Data nalezneme položku Hromadné načtení údajů z programu Spisová služba a v kartě uchazeče tlačítko CSV.

Obsahuje-li CSV číslo jednací (což není zatím splněno u ICZ), lze volit mezi dvěma způsoby identifikace uchazeče:

1. dle příjmení a jména. V tomto případě v programu spisová služba v položce název organizace (v modulu Bakalář pole obsah-název) vyplníme u došlých přihlášek např. "2013 Jan Novák" (kalendářní rok přijímacího řízení, jméno a příjmení uchazeče).

2. dle čísla jednacího. V tomto případě není třeba položku název ve spisové službě vyplňovat. Nicméně je-li položka název vyplněna dle 1., lze odtud načíst jméno a příjmení uchazeče. V modulu přijímací řízení tedy stačí vyplnit pouze číslo jednací.

U uchazeče se načítají tyto údaje z programu Spisová služba:

1. bydliště žáka (lépe řečeno adresa pro doručování). V případě, že se bydliště žáka liší od bydliště zákonného zástupce nebo se trvalé bydliště liší od adresy pro doručování, je třeba v kartě opravit ručně.

2. jméno, příjmení, adresa a e-mail zákonného zástupce. Údaj otec - matka je určen dle posledních 3 znaků příjmení (ová=matka, jinak otec).

3. číslo jednací (je-li identifikace uchazeče dle příjmení a jména).

4. příjmení a jméno uchazeče (je-li identifikace dle čísla jednacího a současně je dodržen tvar položky název).