Export výsledků přijímacích zkoušek na WEB

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Bakalář - obecný modul pro práci s databankou > Přijímací zkoušky >

Export výsledků přijímacích zkoušek na WEB

Pro zpřístupnění výsledků přijímacích zkoušek ve webové aplikaci programu Bakaláři je třeba nejprve toto nadefinovat nadefinovat v Parametrech webové aplikace.

 

Z konkrétní aplikace modulu Bakalář lze pak zpřístupnit výsledky ve dvou formách:

výsledková listina v PDF generovaná z nabídky Sestavy, Výsledkové listiny - statistiky, v dialogu nastavíme směrování výstupu textový soubor (výsledková listina pro WEB aplikaci) PDF a PDF generujeme tlačítkem . PDF soubory jsou následně umístěny přímo v adresáři přijímacích zkoušek.

záznamy pro vyhledávání jednotlivých žáků generujeme v nabídce Správce, Výsledky pro webovou aplikaci, Export dat pro vyhledávání ve webové aplikaci. Soubor s daty Expweb.xml je umístěn v adresáři přijímacích zkoušek.

Adresář pro umístění souborů pro WEB lze nastavit odlišně od standardního (adresář přijímacích zkoušek), a to v nabídce Správce, Modifikace INI souboru, zde vložit řádek např. AdresarWEB=X:\evid\s1\pz2014\ do sekce Default.