Integrace e-spis LITE

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Bakalář - obecný modul pro práci s databankou > Přijímací zkoušky >

Integrace e-spis LITE

Předpokladem pro funkční integraci je aktuální modul Evidence a Webová aplikace.

Po objednání Elektronická spisová služby ICZ e-spis LITE obdržíme údaje, které vyplníme v Parametrech webové aplikace, záložka Další, Jiný SW, e-spis Lite.

K obdrženým údajům patří Hostname, Zdroj,Cíl, Uživatelské jméno a Heslo.

Jako Jméno operátora zapíšeme přihlašovací jméno uživatele, který má do spisové služby přístup.

Výchozí spisový znak si volíme podle svého spisového plánu.

 

Následně v modulu Přijímací zkoušky otevřeme nabídku Správce, Parametry aplikace, záložka základní, kde se nastavíme Komunikace s programem Spisová služba na e-spis LITE.

 

Po provedení těchto kroků se na kartě uchazeče objeví tlačítko e-spis, které se zpřístupní po povolení editace. Pomocí něho otevřeme okno, kde si budeme moci vybrat typ zpracovaného dokumentu. Pomocí tlačítka Provést synchronizaci dojde k přenosu zanesených údajů do spisové služby, kde se založí vybraný dokument. Do přijímacího řízení je zapsáno číslo spisu a dokumentu. Spis ve spisové službě nebude možné editovat, dokud ho nepostoupíme spisové službě pomocí tlačítka Pouze postoupit spis spisové službě e-spis nebo zatržením Po synchronizaci postoupit spis službě e-spis před provedením synchronizace.