Export dat do modulu SPISOVÁ SLUŽBA

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Bakalář - obecný modul pro práci s databankou > Přijímací zkoušky >

Export dat do modulu SPISOVÁ SLUŽBA

Slouží pro automatické vložení záznamů do modulu SPISOVÁ SLUŽBA.

Exportovány budou pouze záznamy dle nastavení aktuálního filtru. Navíc lze omezit exportované záznamy filtrem, který je definován v určité sestavě - exportovat pouze záznamy dle filtru sestavy.

Je-li zaškrtnuto tlačítko před exportem přiřadit žákům nové číslo jednací, pak je z aplikace Spisová služba určeno první nepoužité číslo jednací, následně je žákům číslo jednací přiděleno, a to vzestupně od tohoto čísla.

V opačném případě je pro export nutné vyplnění čísla jednacího v kartách jednotlivých uchazečů (žáků).

Spisové číslo a číslo jednací pro exportované záznamy je určeno na základě parametrů GEN_JED_CIS, GEN_SPI_CIS, EXP_JED_CIS, EXP_SPI_CIS, které jsou uloženy v INI souboru aplikace Spisová služba.

Při nastavení GEN_SPI_CIS=X je spisové číslo a číslo jednací identické (vypočteno z čísla jednacího v kartě uchazeče).

vložení nového záznamu s přidělením spisového čísla a čísla jednacího
Pro každý exportovaný záznam je vypočteno spisové číslo a číslo jednací. Není-li spisové číslo ani číslo jednací v modulu Spisová služba nalezeno, je vložen nový záznam.
Při generování je použito číslo jednací jednotlivých žáků a dále parametry zadané v dialogu exportu - spisová značka, číslo jednací - značka, datum doručení/vzniku.

doplnění záznamu na záložku Spisovna - dokumenty
Pro každý exportovaný záznam je vypočteno číslo jednací. V modulu Spisová služba je pak toto číslo vyhledáno. Je-li hledání úspěšné, je vložen záznam na záložku Spisovna - dokumenty.
Při generování je použito číslo jednací jednotlivých žáků a dále parametry zadané v dialogu exportu - spisová značka, číslo jednací - značka, rok vzniku spisu.