Organizace a jednotky

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Bakalář - obecný modul pro práci s databankou > Evidence školských organizací >

Organizace a jednotky

viz také

Zadáváme údaje organizace. Kromě základních údajů lze pro každou organizaci definovat jednotky:

kód        název

M        Mateřské školy

Z        Základní školy

O        Střední odborné školy

G        Gymnázia

U        Střední odborná učiliště

L        Základní umělecké školy

D        Školní družiny

K        Kluby

B        Domovy mládeže

J        Školní jídelny

S        Školské úřady

H        Hospodářské úseky

 

Tlačítka v dolní liště karty - viz. Práce v kartě.

Viz také:

import dat od organizací