Import dat od organizací

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Bakalář - obecný modul pro práci s databankou > Evidence školských organizací >

Import dat od organizací

viz také

Importujeme data z organizací - škol.

Data můžeme importovat z diskety či z pevného disku.

Provádíme-li import z diskety, musí být disketa přístupná pro zápis. Program na ni zapisuje do souboru PROTOKOL.TXT případné informace pro organizaci.

Informace o aktualizaci dat pro Vás je uložena v souboru KOS\PROTOKOL.TXT (jsou-li nějaké nesrovnalosti).

Při importu volíme, v jakých souborech budou budou údaje aktualizovány:

data organizací

data jednotek

data zaměstnanců.

U každého souboru lze určit položky, které budou aktualizovány.

I v případě, že není zvolena aktualizace údajů organizace či jednotek, je testováno, zda organizace a jednotky z importovaných dat existují. Není-li tomu tak, jsou připojeny. Případné jednotky, které jsou v centrální evidenci a nejsou nalezeny v importovaných datech, jsou zrušeny.

 

Aktualizace údajů organizace a jednotek probíhá na základě kódu organizace. Není-li organizace v centrální evidenci nalezena, můžete:

změnit kód organizace na disketě či disku, odkud jsou data přenášena (organizace není nalezena z důvodu chybně vyplněného kódu organizací)

zapsat organizaci jako novou

Aktualizace zaměstnanců probíhá na základě shody rodného čísla. Není-li zaměstnanec v centrální evidenci nalezen vůbec, může být připsán. Není-li zaměstnanec v centrální evidenci nalezen u právě aktualizované organizace, lze jej:

ponechat beze změn v původní organizaci

přeřadit do právě aktualizované organizace a aktualizovat data.

Viz také:

export dat pro organizace

export dat pro centrální evidenci

import dat z centrální evidence