Evidence školských organizací

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Bakalář - obecný modul pro práci s databankou >

Evidence školských organizací

Modul určený zejména pro školské úřady. Umožňuje vést evidenci školských organizací (školy, mateřské školy, domovy mládeže, školní družiny, školní jídelny), jejich zaměstnanců a vzdělávacích akcí.

Vazba na další moduly

obousměrný přenos dat zaměstnanců (ŠÚ -->> školy, školy -->> ŠÚ) Evidence školských organizací na ŠÚ x modul Evidence na školách. Na škole pro přenos dat postačuje dokonce i Freeware verze modulu Evidence.

Abecední seznam hesel

Organizace a jednotky

Export dat pro centrální evidenci

Export dat pro organizace

Import dat od organizací

Import dat z centrální evidence

Tabulka zaměstnanců

Přepočítání platu zaměstnanců dle tabulky

Údaje školy - organizace