Import dat z centrální evidence

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Bakalář - obecný modul pro práci s databankou > Evidence školských organizací >

Import dat z centrální evidence

viz také

Importujeme data z centrální evidence - z ŠÚ.

Při importu volíme, v jakých souborech budou budou údaje aktualizovány:

data organizací

data jednotek

data zaměstnanců

číselník základních aprobací

tabulka základního platu

číselník oborů ZUŠ

U prvních tří souborů lze určit položky, které budou aktualizovány.

I v případě, že není zvolena aktualizace údajů organizace či jednotek, je testováno, zda organizace a jednotky z importovaných dat existují. Není-li tomu tak, jsou připojeny. Případné jednotky, které jsou v centrální evidenci a nejsou nalezeny v importovaných datech, jsou zrušeny.

Aktualizace zaměstnanců probíhá na základě shody rodného čísla.

 

Viz také:

export dat pro centrální evidenci

export dat pro organizace

import dat od organizací