Rozpočet školy

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Bakalář - obecný modul pro práci s databankou > Rozpočet školy - evidence objednávek a faktur >

Rozpočet školy

viz také

V dialogu definujeme jednotlivé položky rozpočtu školy, zapisujeme počáteční stav.

U každé položky rozpočtu pak na základě přijatých faktur a vystavených objednávek sledujeme vývoj stavu financí:

 

Počáteční stav. To je základní hodnota - peníze přidělené do této části rozpočtu. V průběhu roku lze tuto částku v případě nutnosti změnit.

Vázáno.  Obsahuje informaci, kolik peněz máte vázáno objednávkami, které nebyly ještě vyřízeny (v přijatých fakturách).

Čerpáno. Obsahuje informaci o tom, kolik peněz jste již z této položky rozpočtu čerpali (dle přijatých faktur).

 

Příklad :

objednány učebnice za 20 000,- Kč.

poč. stav

200 000,-

vázáno

20 000,-

čerpáno

0,-

zbývá

180 000,-

přišly učebnice, ale některé nebyly k dispozici a budou dodány později, zároveň přišla faktura na 14 654.20 Kč.

poč. stav

200 000,-

vázáno

0,-

čerpáno

14 654,20

zbývá

185 345,80

Z příkladu je vidět pouze orientační funkci položky vázáno. Určitě je to však položka užitečná - pokud na příslušné položce rozpočtu zbývá méně peněz než je částka na vystavované objednávce, budeme na tuto skutečnost při zápisu objednávky upozorněni.

 

Tlačítka v dolní liště karty - viz. Práce v kartě.

Viz také:

práce s objednávkami

práce s přijatými fakturami

načtení položek faktury z objednávky