Práce s přijatými fakturami

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Bakalář - obecný modul pro práci s databankou > Rozpočet školy - evidence objednávek a faktur >

Práce s přijatými fakturami

viz také

Po zápisu faktury se částky jejích položek automaticky odečtou z příslušných položek rozpočtu. To znamená, že fakturovaná částka přejde do položky čerpáno.

 

Každá faktura se skládá ze dvou částí:

hlavička faktury (obsahuje číslo faktury, datum, dodavatele a další)

položky faktury (obsahují údaje o fakturovaném zboží).

Položky faktury můžeme přímo zapisovat nebo lépe doplnit z objednávky (pokud je objednávka zapsána), aby po zápisu faktury došlo k přepočtení položky vázáno v rozpočtu.

Pokud v modulu Bakalář zpracováváme rovněž inventář, lze po vystavení faktury zakoupené předměty automaticky zapsat do aplikace inventář .

 

Tlačítka v dolní liště karty - viz. Práce v kartě.

Viz také:

rozpočet školy

práce s objednávkami

načtení položek faktury z objednávky