Rozpočet školy - evidence objednávek a faktur

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Bakalář - obecný modul pro práci s databankou >

Rozpočet školy - evidence objednávek a faktur

Modul pro sledování stavu v jednotlivých složkách rozpočtu školy, eviduje objednávky a došlé faktury. Hlídá, aby nedošlo k přečerpání výdajů (i plánovaných - na základě objednávek) ze složek rozpočtu.

Vazba na další moduly

Položky z došlých faktur lze převést do modulu Inventarizace (je-li v modulu Bakalář vytvořena úloha tohoto typu).

Abecední seznam hesel

Rozpočet školy

Práce s objednávkami

Práce s přijatými fakturami

Načtení položek faktury z objednávky