Knihovna - Nastavení parametrů

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Webová aplikace > Webová aplikace - Knihovna >

Knihovna - Nastavení parametrů

Pokud chceme ve Webové aplikaci zobrazit seznam knih a výpůjček, musíme nejdříve v Parametrech webové aplikace na záložce Aktivní části aplikace vybrat oddíl této aplikace a po té třídy, pro které bude tato část aktivní. Pokud není zaškrtnuta ani jedna třída, znamená to, že se omezení na třídy neprovede a tato část aplikace bude přístupná všem.

Data z modulu Bakalář, kde se nachází i Knihovna, jsou uložena v DBF souborech (i v případě, že ostatní data jsou na SQL serveru), proto musíme nastavit práva čtení k adresáři \evid\S1\ pro použití ve Webové aplikaci (NETWORK SERVICE, ASPNET apod. - podle nastavení v IIS). Pak na záložce Parametry jednotlivých částí, Knihovna nastavíme cestu k adresáři S1 ve vaší instalaci tak, jak ji vidí webový server (bez substitucí, obvykle c:\bakalari\evid\S1\) a název adresáře s aplikací (jde o název aplikace, který se objevuje v levém sloupci při výběru modulu v aplikaci Bakalář, standardně je to adresář knihovna).

Dále nastavíme Název knihovny, který se bude zobrazovat ve Webové aplikaci, zda se má zobrazovat seznam knih (umožní uživateli zobrazit si seznam všech knih v knihovně, včetně možnosti vyhledávání), vypůjčené knihy (umožňuje zobrazit seznam výpůjček daného uživatele) a zda se mají Zobrazovat upomínky na úvodní straně (upomínky zapisujeme v Knihovně v modulu Bakalář ). Dále vybereme, kterým uživatelům se má knihovna zobrazovat (přístup) a kterým uživatelům se budou zobrazovat případné upomínky na nevrácené knihy.

Ve Webové aplikaci můžeme zobrazovat tři knihovny (hlavní a dvě vedlejší). Pro všechny musíme tyto parametry zadat.