Instalace IIS 2008R2

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Webová aplikace > Instalace webové aplikace >

Instalace IIS 2008R2

Spustíme Správce serveru a Přidáme roli.

 

Přidáme Aplikační server

a Webový server (IIS).

 

Vybereme služby Aplikačního serveru.

 

Vybereme služby Webového serveru (IIS) a u Služby rolí je nutné zvolit Podpora webového serveru (IIS).