Chyba VFPOLEDB

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Webová aplikace > Instalace webové aplikace > Nejčastější chybová hlášení >

Chyba VFPOLEDB

 

Nejčastější příčina:

Špatně se provedla registrace knihovny VFPOLEDB.DLL, která se nalézá v adresáři WEB\BIN. Je nutné knihovnu přeregistrovat:

Registrace VFPOLEDB.DLL - tato knihovna firmy Microsoft zabezpečuje přístup webové aplikace k datům uloženým v DBF souborech. Standardně je uložena v adresáři bakalari\web\bin a její registraci zajišťuje přímo Instalace systému Bakaláři. Další možností registrace je využití Nástrojů Bakaláři a volby Zaregistrování knihoven. Pokud situace nedovoluje využít možností Bakalářů, je možné knihovnu zaregistrovat ručně: v adresáři \web\bin spusťte příkaz REGSVR32 VFPOLEDB.DLL.

 

       Jak ručně zaregistrovat knihovnu DLL

 

Registrace se sice povedla, ale webová aplikace nemá právo spouštět toto dll. Zkontrolujte práva k adresáři WEB\BIN (právo READ+EXE (číst a spouštět)).

U fondu aplikace nejsou povoleny 32bitové aplikace.