Aplikace nemůže zobrazit webovou stránku

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Webová aplikace > Instalace webové aplikace > Nejčastější chybová hlášení >

Aplikace nemůže zobrazit webovou stránku

Nejčastější příčiny jsou:

Není funkční webový server IIS - server je buď zastavený, nebo z daného prohlížeče nějak nedostupný (např. kvůli firewallu). Zkontrolujte běh a nastavení IIS, popřípadě zkontrolujte firewall.

Není správně nakonfigurován .NET4.5 Framework a server neumí zpracovat příponu .aspx. K potvrzení této příčiny vyzkoušejte, zda se vám na stejné adrese podaří zobrazit soubor /images/add.gif (měl by se zobrazit obrázek). Pokud se tento soubor zobrazí, je IIS obecně v provozu, ale není správně nakonfigurován či nainstalován právě filtr ISAPI, který určuje, co má server dělat s příponou .aspx.  Zkuste ručně přeregistrovat aspnet nebo proveďte úplnou instalaci .NET4.5 Frameworku.

 

       Ruční registrace ASPNET