Chyba po instalaci Let’s Encrypt

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Webová aplikace > Instalace webové aplikace > Nejčastější chybová hlášení >

Chyba po instalaci Let’s Encrypt

Pokud používáte rozšíření https://letsencrypt.org/, do IIS přidán adresář .well-known, který obsahuje další podadresář, který obsahuje soubor web.config s obsahem

<configuration>

<system.webServer>

<staticContent>

<mimeMap fileExtension="." mimeType="text/plain" />

</staticContent>

<handlers>

<clear />

<add name="StaticFile" path="*" verb="GET" modules="StaticFileModule" resourceType="Either" />

</handlers>

</system.webServer>

</configuration>

 

Při instalaci tohoto rozšíření dojde k úpravě konfiguračního souboru na úrovní serveru, který je nutno opravit. K opravě nemůže dojít jen na úrovni aplikace, protože po aktualizaci by došlo k opětovnému přepsání hodnot.

Po úpravě doporučujeme ověřit, že soubory ve složce .well-known jsou z internetu viditelné.

Špatně nastavení způsobuje nefunkčnost Družiny, Plateb, GDPR ve Webové aplikaci.

Opravu proveďte dle obrázků:

 

Zvolíme Mapování obslužných rutin

 

zobrazíme si uspořádaný seznam

 

a položku StaticFile pomocí šipek v sekci Akce přesuneme úpně dolů