Absence žáků - aktuální absence žáků ve třídě

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Třídní kniha > Jednotlivé části programu > Tisky > Absence žáků >

Absence žáků - aktuální absence žáků ve třídě

V hlavní nabídce zvolíme Tisky, Absence žáků a Aktuální absence žáků ve třídě nebo klikneme na tlačítko a z nabídky vybereme Aktuální absence žáků ve třídě.

Tato sestava slouží k rychlému zjištění aktuální přítomnosti (resp. nepřítomnosti) žáků (dle absence v třídní knize) v daném dni a hodině (předvoleno dle aktuálního systémového času).

Vybereme druhy absence, které chceme do přehledu zahrnout (omluvená, neomluvená atd.).

Můžeme zvolit, zda se má zobrazit jen počet chybějících žáků nebo i jmenovitý seznam těchto žáků.

Vedení školy může (v globálním nastavení) tisknout přehled pro stanovený výběr tříd a období (např. přehled nepřítomných žáků za celou školu v dané chvíli), třídní učitel totéž pro vlastní třídu.

Pomocí tlačítka Náhled zkontrolujeme, zda výsledek odpovídá naší představě, a tlačítkem Výstup vytiskneme.