Absence žáků - přehled absence v předmětech

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Třídní kniha > Jednotlivé části programu > Tisky > Absence žáků >

Absence žáků - přehled absence v předmětech

V hlavní nabídce zvolíme Tisky, Absence žáků a Přehled absence v předmětech nebo klikneme na tlačítko a z nabídky vybereme Přehled absence v předmětech.

V této výstupní sestavě získáme výpis zameškaných hodin žáků v jednotlivých vyučovacích předmětech (datum a téma hodiny, důvod absence).

Vybereme předměty (např. nás může zajímat absence v hlavních předmětech, u nichž je stanoveno nutné procento účasti, aby mohl být žák klasifikován bez dodatečné zkoušky).

Vybereme druhy absence, které chceme do přehledu zahrnout (omluvená, neomluvená atd.).

Zvolíme období (týden, měsíc, pololetí, školní rok, případně libovolný časový interval).

Nastavíme parametr pro stránkování, zda chceme výpis absence každého žáka na zvláštní list.

V přehledu lze dále uplatnit filtr na vybrané žáky nebo na překročený počet hodin či procento absence.

Lze tak třeba vytisknout podrobný výpis zameškaných hodin u žáků, jejichž absence v daném období ve vybraných předmětech přesáhla např. 15%.

Lze též stanovit pořadí žáků, které je důležité pro konzistentnost tiskových výstupů v průběhu školního roku, případně pro snadnější porovnávání údajů o absenci s třídní knihou v "papírové" podobě. V třídní knize bývají žáci zpravidla abecedně dle stavu na začátku roku, nikoli na začátku studia, v průběhu roku však mohou do třídy přibýt noví žáci, kteří se dopisují na konec seznamu. Nelze tedy většinou použít pořadí dle čísla výkazu ani abecední, spíše řazení dle data nástupu a abecední, tedy nejprve abecedně všichni, kteří jsou ve třídě od 1.září, dále postupně nově příchozí), případně vlastní definované pořadí.

Pomocí tlačítka Náhled zkontrolujeme, zda výsledek odpovídá naší představě, a tlačítkem Výstup vytiskneme.