Úvod

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Výkaz suplování > Základní vlastnosti programu >

Úvod

Tento program zpracovává data suplování (ve zvoleném období) do přehledů a tabulek.

Pro vyučující vytváří přehledy, které jsou souhrnem výpisů suplování, pedagogického dozoru a absencí (tak jak byly zadány v modulu Suplování). Navíc mohou být vypsány hodiny, které byly odučeny nad základní úvazek, apod.

Přehledy slouží jako výkazy proměnlivých složek platu učitele, obsahují však pouze údaje vyplývající z modulu Suplování. Další informace je případně třeba doplnit mimo tento program.

Dalším výstupem jsou tabulky počtů hodin (pro učitele), které obsahují různé součty hodin.

Přehlednou informaci o skutečně odučených hodinách řazených po dnech nebo po učitelích nalezneme v ostatních sestavách.

Dalším typem sestavy je výkaz pracovní doby učitelů (dle předlohy MŠMT).

Přehledy změn v rozvrzích tříd (suplované a odpadlé hodiny) a tabulka počtů hodin (pro třídy) umožňují evidenci hodin odučených v jednotlivých předmětech a vyučovacích skupinách.