Poskytnutí práva k ukládání dat

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Suplování > Popis jednotlivých částí programu > Práce s daty >

Poskytnutí práva k ukládání dat

Je-li na škole více osob s právem měnit a ukládat data suplování, je důležitá jejich komunikace. Program totiž neumožňuje ukládat změny v datech ve stejné chvíli více uživatelům (vzájemně by si přepisovali data).

Poskytnout aktivní právo ukládat data lze pomocí tlačítka v přehledu přihlášených uživatelů nebo v  hlavní nabídce zvolíme Data a Poskytnutí práva k ukládání dat. V době, kdy uživatel nemá aktivní právo ukládat (tlačítko uložení dat je potlačeno), nemá smysl provádět žádné změny (data mohou být změněna a uložena někým jiným). Aktivní právo pro ukládání změn (v danou chvíli) může získat uživatel s právem ukládat data suplování (přiděleným správcem systému Bakaláři).

Uživatel s aktivním právem ukládat data suplování je může dát k dispozici ostatním oprávněným osobám. Právo lze předat na žádost jiného uživatele nebo na základě vlastního rozhodnutí umožnit změny v suplování jinému uživateli. (Zadává-li suplování na škole víc osob, není vhodné blokovat práci ostatních tím, že necháme další dobu rozdělanou práci bez uložení dat. Jiný uživatel může aktivní právo k ukládání dat převzít, neměl by tak ale pokud možno činit v případě, kdy nebyly uloženy změny, provedené někým jiným.)

Aktivní právo ukládat data dáme k dispozici ostatním stiskem tlačítka . Pokud byly v suplování provedeny změny, program nejprve nabídne jejich uložení.

Před znovuzískáním aktivního práva ukládat změny je nutno načíst data, neboť mohla být změněna jiným uživatelem. V době, kdy nemáme právo ukládat (tlačítko uložení dat je potlačeno), proto nemá smysl provádět žádné změny.

Není-li aktivní právo ukládání dat přiděleno jinému uživateli, získá jej žadatel či nově přihlášený uživatel automaticky po načtení dat.