Získání práva k ukládání dat

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Suplování > Popis jednotlivých částí programu > Práce s daty >

Získání práva k ukládání dat

Je-li na škole více osob s právem měnit a ukládat data suplování, je důležitá jejich komunikace. Program totiž neumožňuje ukládat změny v datech ve stejné chvíli více uživatelům (vzájemně by si přepisovali data).

Získat aktivní právo ukládat data lze pomocí tlačítka v přehledu přihlášených uživatelů nebo v  hlavní nabídce zvolíme Data a Získání práva k ukládání dat. V době, kdy uživatel nemá aktivní právo ukládat (tlačítko uložení dat je potlačena), nemá smysl provádět žádné změny (data mohou být změněna a uložena někým jiným). Aktivní právo pro ukládání změn (v danou chvíli) může získat uživatel s právem ukládat data suplování (přiděleným správcem systému Bakaláři).

Pokud je aktivní právo ukládat data v danou chvíli přiděleno jinému uživateli, snaha o jeho získání vyvolá okno, v němž je možné poslat žádost o převzetí (společně se stručnou zprávou), nebo se přímo pokusit toto právo převzít.

V horní části okna, který umožňuje převzetí práva pro ukládání dat, jsou zobrazeny informace o aktuálním vlastníku tohoto práva a stavu dat (např. jen načtena beze změny, změněna bez uložení, uložena). To je velmi důležité pro další volbu žadatele o aktivní právo k ukládání dat (bez něhož nelze dělat změny v suplování).

Má-li stávající držitel aktivního práva (kolega, který společně se mnou dělá suplování ) data změněna a neuložena, nejvhodnějším řešením je poslat žádost o předání práva k ukládání dat . Jedná se v podstatě jen o zaslání zprávy, v níž dáváme kolegovi najevo, že bychom rádi pracovali se suplováním. Kolega na ni může reagovat odpovědí (např. za 5 minut budu hotov) a následně uložením dat, případně uvolněním práva.

Pokud má stávající držitel aktivního práva data pouze načtena (případně změny uloženy), můžeme se pokusit aktivní právo k ukládání dat sami převzít .

V tomto případě odeslaná zpráva čeká na potvrzení nebo zamítnutí (k němuž je možno připojit krátkou zprávu ). Není-li žádost zamítnuta do 30 s, právo přechází na žadatele.

Pokud bychom se tímto způsobem snažili získat aktivní právo k ukládání dat v případě, kdy kolega data změnil a neuložil, měli bychom si být vědomi toho, že pokud kolega naši žádost nezamítne, změny už neuloží. Doba na zamítnutí je proto v tomto případě 120 s. Tuto možnost bychom měli používat spíše jen v krajním případě, např. pokud kolega nechá spuštěný program a odejde domů.

Poslední možností v dialogu je o převzetí práva nežádat a spustit program bez možnosti ukládání dat .