Archivace dat

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Suplování > Popis jednotlivých částí programu > Práce s daty >

Archivace dat

Archivaci využijeme pro zálohování a pro přenos dat rozvrhu na jiný počítač.

V hlavní nabídce zvolíme Data a Archivace dat nebo klikneme na tlačítko . Spustíme tím obecný Archivační modul, který nabídne archivaci souborů, vztahujících se k rozvrhu, suplování a plánu akcí.

Archivují se data Rozvrhu, Suplování a Plánu akcí zvoleného školního roku. Společně lze archivovat soubory úvazků. Výběr souborů provedeme pomocí nabídky Rychlý výběr nebo po rozbalení jednotlivých větví zaškrtnutím požadovaných položek. Po výběru stiskneme tlačítko , v hlavní nabídce zvolíme Archivace a Archivovat nebo použijeme klávesu F9.

Data jsou komprimována do jednoho souboru, který obsahuje v názvu datum svého vytvoření (například Roz121021.zip). Standardně je předvoleno uložení do adresáře \Bakalari\rozvrh\zaloha, cestu lze snadno změnit (např. na disketu). Můžeme také rozdělit archív na více souborů (např. pro uložení na disketu).

Podle potřeby můžeme archivovaná data dearchivovat