Dearchivace dat

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Suplování > Popis jednotlivých částí programu > Práce s daty >

Dearchivace dat

Dearchivace slouží k obnovení dat do stavu, v jakém byla archivována. Lze ji použít pro přenos dat na jiný počítač.

Dearchivaci lze použít ve stejné verzi programu, v níž byla data archivována. Návrat ke starším datům je sice možný, v některých případech může ovšem vyžadovat přeinstalaci systému. Dearchivace dat novější verze na počítač, kde je z nějakého důvodu starší verze, není možná.

V hlavní nabídce zvolíme Data a Dearchivace dat, tlačítko . Spustíme tím obecný archivační modul, který nabídne dearchivaci souborů vztahujících se k Rozvrhu, Suplování a Plánu akcí. Prvním krokem je vyhledání a otevření souboru s archivem dat. Vybereme požadovanou složku (adresář) a v ní soubor vytvořený dřívější archivací. Po otevření souboru rozbalíme jednotlivé větve a zaškrtneme požadované položky pro dearchivaci nebo výběr souborů provedeme pomocí nabídky Rychlý výběr. Pak stiskneme tlačítko , v hlavní nabídce zvolíme Dearchivace a Dearchivovat nebo použijeme klávesu F9. Po provedené dearchivaci je třeba data načíst.