Průběžné hodnocení žáků

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Sestavy v modulu EVIDENCE >

Průběžné hodnocení žáků

viz také

Nabízí sestavy tří typů:

na jednom listu přehled klasifikace jednoho žáka

U žáka je vypsána průběžná klasifikace ve všech předmětech.

na jednom listu přehled klasifikace celé třídy z jednoho předmětu

archy pro rodičovské sdružení s vypočtenými průměry z jednotlivých předmětů

Podobné jako archy s předměty a známkami žáků s tím rozdílem, že místo pololetní klasifikace jsou u každého žáka uvedeny vypočtené průměry z průběžné klasifikace ve všech předmětech. Průměry lze zaokrouhlovat na celé známky, na známky s minusem, na jedno desetinné místo.

Viz také:

archy s předměty-známkami žáků