Ostatní sestavy

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Rozvrh > Popis jednotlivých částí programu > Tisky >

Ostatní sestavy

V hlavní nabídce vybereme Tisky a Ostatní sestavy, stejnou akci vyvoláme kliknutím na tlačítko .

Ostatní sestavy obsahují tisky, které nespadají přímo mezi rozvrhy či přehledy rozvrhů.

Přehled volných učitelů a volných místností může posloužit pro vyhledání potřebných údajů o dané hodině. Vhodnější je však použít modul Suplování, ve kterém jsou k dispozici také údaje o změnách (pokud učitel danou hodinu supluje, volno mít nebude, totéž platí o místnosti, pokud je použita např. pro spojení výuky dvou skupin).

Tabulka počtu suplovacích pohotovostí a dohledů slouží jako podklad pro spravedlivé rozdělení odměn za tyto činnosti.

Přehled suplovacích pohotovostí a dohledů (dle výběru) shrnuje informace o obsazení konkrétní pohotovosti nebo dohledu (např. obecného, který v programu vidíme jen u jednotlivých vyučujících).

Přehled označených hodin učitelů shrnuje informace o hodinách, které byly v rozvrhu učitele označeny jako nadúvazkové, případně dalším druhem.

Do sestav vybíráme položky podobně, jako při tisku rozvrhů.