Skupiny tiskových úloh

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Rozvrh > Popis jednotlivých částí programu > Tisky >

Skupiny tiskových úloh

Pro usnadnění a zrychlení tisku výstupních sestav lze předem definovat skupiny tiskových úloh.

V hlavní nabídce vybereme Tisk a Skupiny tiskových úloh, stejnou akci vyvoláme kliknutím na tlačítko .

V zobrazeném dialogovém okně si můžeme vytvářej jednotlivé skupiny sestav. Novou skupinu vytvoříme kliknutím na , opravit ji můžeme pomocí tlačítka . Nepotřebnou skupinu úloh smažeme pomocí .

Vlastní tisk skupiny úloh proveden kliknutím na tlačítko .

V zobrazeném dialogu vybereme, zda se před tiskem každé sestavy znovu otevře okno pro změnu parametrů. Druhou možností je tisknout sestavy bez přerušení.