Přehled rozvrhů

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Rozvrh > Popis jednotlivých částí programu > Tisky >

Přehled rozvrhů

Z programu Rozvrh lze tisknout přehledy vybraných tříd , učitelů , místností , přidělení pohotovostí a dozorů (v hodinách i o přestávkách) na jednu stránku. Do přehledu vybíráme položky podobně, jako při tisku rozvrhů.

Na záložce Výběr vyznačíme třídy resp. učitele, místnosti, pohotovosti či místa dozorů, jejichž rozvrhy chceme tisknout. Pro rychlejší výběr lze použít tlačítka + (vybere vše), - (výběr všeho zruší), ˅ (vybere předefinovanou množinu) a I (provede inverzi vybraných objektů). Dále upřesníme rozsah dní a hodin, případně změníme datum platnosti rozvrhu či název varianty v kolonce Popis.

Na záložce Parametry vybereme údaje, které chceme uvádět. V rozvrhu třídy lze např. potlačit tisk umístění, pokud se jedná o kmenovou učebnu, u učitelů můžeme tisknout dozory či nechat označit hodiny jiného druhu (např. nad základní úvazek), obecně lze tisknout blokování hodin apod. Zajímavá je dále např. možnost označení poslední hodiny v místnosti, která upozorní třídu, že je třeba dát učebnu do pořádku, a vyučujícího, aby na to dohlédl.

Dále lze zvolit, které údaje chceme na jednotlivých lístečcích zobrazit, případně v jakém pořadí důležitosti (údaj označený tečkou bude na rozvrhu přednostně či výrazněji).

Pro zvýraznění tisku lze též nastavit použití barev. Plocha lístků může být při tisku obarvena podle předmětu, učitele atd.

Stiskem tlačítka na záložce Parametry můžeme zvolit font, počet kopií na stránku. Velikost fontu se vypočítává na základě velikosti rozvrhového pole. V některých případech může být pro krátký údaj použit font neúměrné velikosti (např. F vedle CvCh). Lze proto nastavit maximální hodnotu velikosti použitého fontu vhodnou pro konkrétní tiskovou sestavu. Vybrané třídy, učitelé atd. se postupně tisknou v uvedeném počtu kopií (na jednu stránku tak můžeme vytisknout větší počet stejných rozvrhů).

Stiskem tlačítka na záložce Parametry můžeme zvolit orientaci tisku, formát, velikost okrajů a případné číslování stránek.

Stiskem tlačítka na záložce Parametry zadáme, zda se mají tisknout údaje o všech či pouze o vybraných týdenních cyklech. Jestliže je zvoleno více týdnů, můžeme je nechat vytisknout do jednoho rozvrhového pole nebo každý zvlášť. První možnost je vhodná pro školy s malými odlišnostmi v sudém a lichém týdnu, tisk každého týdenního cyklu zvlášť je naopak vhodný pro školy s velkými rozdíly.

Po nastavení všech parametrů je vhodné připravenou sestavu před tiskem prohlédnout pomocí Náhledu . Pak teprve spustit výstup na tiskárnu či do souboru pomocí tlačítka Tisk .

Další výstupy nalezneme v modulu Společné prostředí v nabídce Sestavy.