Parametry maturitní komise

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Maturity > Rozvrh maturitních zkoušek > Tvorba časového rozpisu >

Parametry maturitní komise

V hlavní nabídce zvolíme Tvorba časového rozpisu a parametry maturitní komise.

Volbu komise, s kterou budeme pracovat, provádíme rozvinutím nabídky v levé horní části.

Nastavení maturitní komise se přebírá z přípravné fáze.

Můžeme upravit zkratku, doplnit předsedu a místopředsedu maturitní komise, třídního učitele a místnost konání maturitních zkoušek. Třídního učitele i místopředsedu maturitní komise vybíráme zpravidla z interních vyučujících. Pro zadání předsedy naopak většinou použijeme výběr z nabídky externistů, kterou případně rozšíříme pomocí tlačítka definování externistů.

Pro případné tiskové sestavy můžeme zadat datum a čas slavnostního zahájení a ukončení, druh zkoušky.