Hromadná zkouška (praktická/písemná)

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Maturity > Rozvrh maturitních zkoušek > Tvorba časového rozpisu >

Hromadná zkouška (praktická/písemná)

V hlavní nabídce zvolíme Tvorba časového rozpisu a hromadná zkouška.

Součástí maturit může být praktická či písemná zkouška, kterou žáci konají v jiném termínu než ústní zkoušky.

Volbu třídy, s jejímiž žáky budeme pracovat, provádíme rozvinutím nabídky v levé horní části.

V levé části je seznam žáků, kteří mají konat praktickou či písemnou zkoušku z uvedených předmětů.

Pomocí tlačítka Přidat vytvoříme v pravé části sloupec pro skupinu žáků, kteří budou zkoušku konat ve stejném termínu a místnosti. Konkrétní termín a místnost zadáme po stisku tlačítka Editovat nebo dvojklikem myši v záhlaví sloupce.

Poznámka: termín nejprve přidáme a poté editujeme datum, místnost a čas začátku a konce.

Podle nastavení režimu práce přesuny , případně výměny žáků provádíme tažením myší. Kurzor myši nastavíme na odpovídající řádek se žákem, stiskneme tlačítko myši, přesuneme kurzor na požadované místo a tlačítko uvolníme.