Kontrola rozpisu

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Maturity > Rozvrh maturitních zkoušek >

Kontrola rozpisu

V hlavní nabídce zvolíme Kontrola a spustit kontrolu.

Program umožňuje provést kontrolu zadaných podkladů a vytvářeného rozvrhu maturit.

Kontrola se provádí v komisích vybraných v pravé části dialogového okna.

Spuštěním kontroly se vypíší zjištěné nesrovnalosti.

Pomocí první části nabídky můžeme nechat zkontrolovat úplnost zadaných podkladů (maturitní předměty žáků, zařazení do komisí, úplnost zkušebních komisí). Vhodnější je tak ovšem učinit již v přípravné fázi, před rozdělením tříd do týdnů a před vlastním sestavováním rozpisu zkoušek.

Druhá část slouží ke kontrole aktuálního stavu rozvrhu maturitních zkoušek.

Kontrola blokování žáků vypíše maturanty, kteří byli nasazeni do blokovaného dne resp. půldne a všechny zkoušky, nasazené přes zadané blokování.

Dále je možné zkontrolovat rozdělení žáků do dnů (rozdělení do těchto skupin není sice bezpodmínečně nutné, sestavení rozvrhu však velmi zpřehledňuje). Kontrola vypíše žáky, kteří nebyli zařazeni do některého dne či půldne.

Kontrola nenasazených zkoušek vypíše všechny předměty žáků, které nejsou nasazeny v časovém plánu zkoušení.

Upozornění na přechody učitelů poukazuje na časovou tíseň zkoušejících nebo přísedících díky zkoušení ve dvou maturujících třídách resp. komisích bezprostředně po sobě.